ONS NIEUWS

ONS NIEUWS

Volito is at VIV europe

Volito will be at VIV europe 2018

Utrecht, The Netherlands, June 20 – 22, 2018

Volito aviary system Vike, Volito nests Valego RDE, plastic and wooden slats will be on display at the Chore-Time/Volito booth. We will be happy to welcome you at our stand and update on the latest development of the Volito equipment and its solutions!

See you at VIV!

For more information on the trade show, please visit the VIV Europe site

The sales team is ready to answer your questions and inquiries at info@volito.com and news about Volito and its poultry solutions are available at www.volito.com

Volito is at SPACE 2017

Volito will be at SPACE 2016

IPPE in Atlanta was a succes

EuroTier 2016

Volito will be at EuroTier 2016. Hannover, Germany, 15 – 18 November 2016. Volito rearing system Volution, Volito aviary system Vike, Volito nest…

Volito is at SPACE 2016

Volito will be at SPACE 2016

UIT DE BRANCHE

Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten over het onderwerp Veehouderij

Nieuwsberichten over het onderwerp Veehouderij op Rijksoverheid.nl

Nadat er bij 2100 bedrijven onregelmatigheden zijn geconstateerd wordt op dit moment hard gewerkt aan het op orde krijgen van het I&R systeem van veebedrijven. Herstelmeldingen door veehouders worden ook gedurende het weekend door RVO.nl en NVWA verwerkt. Bij ruim 150 veebedrijven is de bedrijfsblokkade inmiddels opgeheven. 
Posted: February 11, 2018, 3:20 pm
Door de NVWA en RVO.nl is in opdracht van het ministerie van LNV nader onderzoek verricht naar de rundveebedrijven waarbij onregelmatigheden zijn geconstateerd in de registratie van pasgeboren kalfjes in het Identificatie- & Registratiesysteem (I&R). Uit dit onderzoek blijkt tot nu toe dat bij ruim 2100 bedrijven onregelmatigheden in het I&R zijn vastgesteld. Deze bedrijven worden vandaag en morgen geblokkeerd, wat betekent dat dieren niet mogen worden aan- en afgevoerd. Dit heeft minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten vandaag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede kamer.
Posted: February 8, 2018, 8:00 am
De melkveehouderij heeft afgelopen jaar fors minder fosfaat – als bestanddeel van mest – uitgestoten dan in 2016. Dankzij de maatregelen uit het fosfaatreductieplan is de uitstoot gedaald tot onder het Europese maximum. Dit resultaat wordt echter overschaduwd door signalen van fraude met de registratie van rundvee. Dat schrijft minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een brief aan de Tweede Kamer. De minister kondigt aan hard op te treden tegen frauderende boeren.
Posted: January 23, 2018, 6:30 am
CTB-Logo-FooterVolito bv is een dochteronderneming van CTB, Inc. CTB, Inc. is een toonaangevende wereldwijde ontwerper, fabrikant en distributeur van systemen en oplossingen voor de pluimvee-, varkens-, eieren- en graansector.